Pagalba kelyje taisyklės – Autobrava Motors

Informuojame, kad mūsų įmonėje atsiskaityti galima tik bankiniais pervedimais arba naudojant banko korteles.

Plačiau

PASIRINKITE JŪSŲ AUTOMOBILIO GAMINTOJĄ

Jeep

Fiat

Alfa Romeo

Abarth

 

JEEP TECHNINĖS PAGALBOS KELYJE PASLAUGA IR APIBRĖŽIMAI

Jeep Techninė Pagalba kelyje, kuri galioja 2 metus nuo Automobilio pirmos registracijos datos ir apima šias paslaugas (galioja žemiau nurodytose šalyse ir pagal pateiktus apibrėžimus):

 • Mobiliosios dirbtuvės
 • Automobilio transportavimas
 • Kelionės išlaidų kompensavimas
 • Grįžimas namo arba kelionės tęsimas
 • Apgyvendinimas viešbutyje
 • Suremontuoto automobilio sugrąžinimas
 • Pakaitinis automobilis
 • Informacinės paslaugos

NAUDOJIMOSI PASLAUGA INSTRUKCIJOS

Techninės Pagalbos paslaugos teikiamos 365 dienas per metus, visą parą.

Prireikus Techninės Pagalbos paslaugų, turite paskambinti nemokamu telefono numeriu +37052400024*.

* Į šį telefono numerį iš daugelio fiksuoto ir mobiliojo ryšio telefonų galima paskambinti nemokamai. Tam tikrais atvejais skambučiai gali būti apmokestinti telefono ryšio operatorių taikomais tarifais. Prašome pasitikrinti pas atitinkamą operatorių prieš skambinant.

Kiekvienai paslaugai Jeep Techninės Pagalbos tarnyba turi suteikti leidimą. Jei neturite galimybės paskambinti Techninės Pagalbos numeriu, imkitės reikiamų veiksmų ir po to informuokite Techninės Pagalbos operatorių. Pastaruoju atveju patirtos išlaidos bus kompensuotos pateikus atitinkamus jas pagrindžiančius dokumentus.

ŠALYS, KURIOSE TEIKIAMA PASLAUGA

Pagalbos tarnybos paslauga teikiama šiose šalyse: Airija, Albanija, Alžyras, Andora, Austrija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Čekijos Respublika, Danija, Egiptas, Estija, Farerų salos, Gibraltaras, Graikija, Islandija, Ispanija (įskaitant Balearų ir Kanarų salas, Melilją ir Seutą), Italija (įskaitant Vatikano miestą), Izraelis, Jordanija, Jungtinė Karalystė (įskaitant Normandijos salas), Kazachstanas, Kipras, Kosovas, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Makedonija, Malta,

Marokas, Moldavija, Monakas, Nyderlandai, Norvegija, Palestina, Portugalija (įskaitant Azorų ir Madeiros salas), Prancūzija, Rumunija, Rusija, San Marinas, Serbija ir Juodkalnija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Tunisas, Turkija, Ukraina, Vengrija, Vokietija.

 

Paslauga neteikiama šalyse, kuriose vyksta karas.

 

PASLAUGOS GALIOJIMO PRADŽIA IR TRUKMĖ

24 mėn. nuo automobilio pirmosios registracijos dienos, 00:00 val.

PASLAUGOS SĄLYGOS IR NUOSTATAI

(TOLIAU TEKSTE „PASLAUGA“)

APIBRĖŽIMAI

Paslauga

Tai naujiems Jeep automobiliams taikoma Techninė Pagalba toliau nurodytomis sąlygomis teikiamos paslaugos.

 

Automobilis

Paslauga galioja Jūsų automobiliui. Paslaugos teikimas nenutrūksta net ir pasikeitus automobilio savininkui.

Techninė Pagalba Jeep automobiliams

Klientų aptarnavimo centras dirba 365 dienas per metus, visą parą, atsiliepia į Klientų skambučius suteikdami nurodytas paslaugas Jeep sąskaita.

Įvykis

Gedimas arba Kitos sprendžiamos problemos, dėl kurios Paslaugos gavėjas gali gauti Techninę Pagalbą kelyje.

Klientas / paslaugos gavėjas

Automobilio, susijusio su Įvykiu, vairuotojas (naudotojas) arba, jei nurodyta, bet koks kitas Automobiliu važiuojantis asmuo.

Gedimas

Bet koks reikšmingas Įvykis ar atsitikimas, dėl kurio Automobilis sustoja ar jį reikia sustabdyti (užsidega raudona įspėjamoji lemputė prietaisų skydelyje), ar neįmanoma iš naujo užvesti, ar jis tampa netinkamu naudoti kelių eismo sąlygomis. Bet koks Automobilio gedimas, draudžiantis jį naudoti kelyje pagal kelių eismo taisykles.

Avarija

Nepageidaujamas Įvykis, kurį sukėlė klaida, neatsargumas, taisyklių nesilaikymas ar netikėtas įvykis, susijęs su kelių eismu ir sugadinęs automobilį taip, kad jo daugiau neįmanoma naudoti įprastomis sąlygomis, kaip patvirtinta Jeep autorizuoto serviso.

Kitos sprendžiamos problemos

Aplinkybės iškilusios Automobilio garantinio laikotarpio metu, kurių Klientas negali pašalinti ir kurios sustabdo Automobilio mobilumą:

 • išsikrovęs 12V akumuliatorius (ne dėl techninės problemos), nuleista ar pradurta padanga (-os) – išvardintiems Įvykiams teikiamos tik šios paslaugos:
 • Techninė Pagalba kelyje su Mobiliosiomis dirbtuvėmis ir (ar) Automobilio transportavimas iki artimiausio Jeep autorizuoto serviso.
 • Visiškai išsikrovęs Elektromobilio aukštos įtampos akumuliatorius:
 • Jei visiškai išsikrovęs aukštos įtampos akumuliatorius, kai įmanoma, tam tikruose regionuose, Techninę Pagalbą kelyje suteikiama Mobiliosiomis dirbtuvėmis ir, priklausomai nuo Automobilio priverstinio sustojimo vietos, tik akumuliatoriaus įkrovimas vietoje, trunkantis iki 30 (trisdešimties) minučių, kad Klientas galėtų tęsti savo kelionę iki artimiausios įkrovimo vietos.
 • Kai tokios paslaugos negali suteikti Mobiliosios dirbtuvės, Klientui užtikrinama Transportavimo paslauga iki artimiausios viešojo įkrovimo stotelės, jei tokia yra 50 km spinduliu.
 • Klientas gali prašyti transportuoti jo Automobilį iki namų, jeigu ten įrengta įkrovimo stotelė iki 50 km atstumu nuo priverstinio sustojimo vietos.
 • Jeigu 50 km spinduliu nuo priverstinai sustojusio Automobilio įkrovimo stotelės nėra, jis transportuojamas į artimiausią iš šių vietų: į automobilį pardavusią atstovybę (jei ten įrengta įkrovimo stotelė) arba į Techninės Pagalbos kelyje bazę (jei ten įrengta įkrovimo stotelė).
 • Už įkrovimą viešojo įkrovimo stotelėse apmoka Klientas. Ši paslauga gali būti suteikta iki 3 (trijų) kartų per metus.

 

Naudojimosi paslauga sąlygos

Klientas gali naudotis šia Paslauga tik jos galiojimo laikotarpiu įvykus Įvykiui, jei Automobiliui buvo reguliariai atliekamos atitinkamos procedūros pagal techninės priežiūros grafiką, nurodytos vartotojo instrukcijoje.

 

PASLAUGŲ APRAŠYMAS

 

MOBILIOSIOS DIRBTUVĖS

Jeigu Automobilis negali tęsti kelionės dėl Gedimo, Avarijos ar Kitų sprendžiamų problemų, Klientas privalo kreiptis į Jeep Techninės Pagalbos tarnybą, kuri išsiunčia operatorių (jei įmanoma) į Automobilio sustojimo vietą suteikti pagalbą.

Jei Automobilio, jo sustojimo vietoje, suremontuoti neįmanoma, operatorius transportuoja Automobilį į artimiausią Jeep autorizuotą servisą.

Klientas turi susimokėti už degalus reikalingus užvesti varikliui, bet kokias remontui reikalingas atsargines dalis ir kitus darbus, kurie neįtraukti į Automobilio garantiją.

Elektromobiliams: visiškai išsikrovus aukštos įtampos akumuliatoriui, atliekama „Kitos sprendžiamos problemos“ nurodytos procedūros.

 

AUTOMOBILIO TRANSPORTAVIMAS

Jeigu dėl Gedimo, Avarijos ar Kitų sprendžiamų problemų Automobilis yra sugadintas ir negali važiuoti sava eiga, Klientui, mūsų sąskaita, suteikiamas Automobilio transportavimas, kuris Automobilį nugabena į Kliento pasirinktą Jeep atstovybę (jei yra keletas Jeep atstovybių iki 30 km atstumu) arba į artimiausią Jeep autorizuotą servisą.

Elektromobiliams: Automobilis transportuojamas į Kliento pasirinktą Jeep atstovybę (jei yra keletas Jeep atstovybių iki 50 km atstumu) arba į artimiausią Jeep autorizuotą servisą.

Automobilis transportuojamas į kitą operatoriaus pasirinktą vietą, jei artimiausias Jeep autorizuotas servisas nedirba. Bet kokiu atveju Klientas turi teisę reikalauti, kad Automobilis būtų transportuojamas į artimiausią Jeep autorizuotą servisą.

Elektromobiliams: visiškai išsikrovus aukštos įtampos akumuliatoriui, atliekama „Kitos sprendžiamos problemos“ nurodytos procedūros.

Jeigu Automobilį transportuoja įmonė, kuriai suteikta teisė teikti Paslaugą išskirtinėmis teisėmis, Klientas, reikalaujant automobilį transportavusio operatoriaus, už paslaugas turi sumokėti, o po to prašyti šias išlaidas kompensuoti.

 

PAKAITINIS AUTOMOBILIS

Jeigu Automobilio remontui po Gedimo reikia daugiau nei 2 valandų (pagal gamintojo darbų trukmės sąrašą, patvirtinta Jeep autorizuoto serviso), Jeep autorizuotas servisas suteikia nemokamai pakaitinį automobilį iki 4-ių darbo dienų (neskaitant nedarbo dienų).

Jeigu nėra galimybės suteikti pakaitinio automobilio, Jeep autorizuotas servisas automobilį išnuomoja. Išnuomotas automobilis Klientui suteikiamas ne ilgesniam kaip 4-ių darbo dienų (neskaitant nedarbo dienų) laikotarpiui.

Jeigu Automobilis pateko į Avariją, remontą atliekantis Jeep autorizuotas servisas, suteikia nemokamai pakaitinį automobilį iki 4-ių darbo dienų (neskaitant nedarbo dienų), tik jei Automobilis sugadintas taip, kad negali važiuoti sava eiga arba yra nesaugus keleiviams. Ši paslauga suteikiama tik tuo atveju, jei Automobilis buvo atgabentas Jeep Techninės Pagalbos tarnybos.

Jei naudojamas išnuomotas automobilis, Klientas turi laikytis nuomos įmonės sąlygų ir nuostatų.

Jeigu automobiliu vežiojami vaikai, reikalaujant Klientui ar jei numatyta įstatymais, kartu su siūlomu automobiliu Jeep autorizuotas servisas turi pasiūlyti ir suteikti vaikiškas automobilines kėdutes.

Jei vairuotojas yra jauno amžiaus, ar yra papildomas vairuotojas, paslauga turi būti suteikta be jokio papildomo mokesčio. Klientui pageidaujant Automobilio remonto dėl gedimo metu atlikti ir kitas pagal techninės priežiūros grafiką numatytas ir (ar) reguliarias procedūras, jis apmoka automobilio nuomos išlaidas, kurios pailgina remonto laikotarpį.

Arba ši paslauga suteikiama kaip „GRĮŽIMAS NAMO ARBA KELIONĖS TĘSIMAS“ alternatyva.

 

VAIRUOTOJAMS TURINTIEMS NEGALĘ

Jeigu Klientas yra neįgalus ir Automobilis jam specialiai pritaikytas, atitinkamą pakaitinį automobilį jis gali naudoti iki dešimties dienų. Jeigu siūlomas pakaitinis automobilis neatitinka neįgaliojo poreikių, jam iki dešimties dienų laikotarpiui suteikiamas vairuotojas.

 

KELIONĖS IŠLAIDOS

Paslauga neteikiama tuo atveju, jei Automobilis negali važiuoti dėl jam atliekamų planinių techninės priežiūros procedūrų, kurių reikalauja Jeep, priedų montavimo ar remonto, kuris vykdomas pagal gamintojo paskelbtas automobilių atšaukimo kampanijas. Įvykus Avarijai ar Gedimui, Klientas ir keleiviai, gavę Jeep Techninės Pagalbos tarnybos leidimą, gali pasinaudoti taksi (ar kitokios transporto priemonės) paslaugomis, išlaidos kurios neviršija € 120 vienam Įvykiui, nepriklausomai nuo asmenų skaičiaus. Šios išlaidos vėliau kompensuojamos.  Kompensacijai gauti Klientas privalo atsiųsti:

 1. a) originalius kvitus su nurodyta data už taksi (ar kitokios transporto priemonės) paslaugą;
 2. b) Jeep autorizuoto serviso išduotą Automobilio priėmimo dokumentą su nurodyta priėmimo data ir remonto sąskaitos kopiją.

Nurodytos išlaidos kompensuojamos tik pateikus pirmiau išvardintus dokumentus kaip nurodyta pastraipoje „KLIENTO PATIRTŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS“, arba į arčiausiai Kliento gyvenamosios vietos esančią Jeep atstovybę, arba Jeep atstovybę iš kurios Automobilis įsigytas.

Norint gauti kompensaciją, kvito už taksi (ar kitokios transporto priemonės) paslaugas data turi būti laikotarpyje tarp datų ant Jeep autorizuoto serviso išduoto Automobilio priėmimo dokumento ir Automobilio remonto sąskaitos.

 

GRĮŽIMAS NAMO ARBA KELIONĖS TĘSIMAS

Jeigu dėl Gedimo ar Avarijos Automobilis priverstinai sustoja toliau nei 100 km atstumu nuo Kliento gyvenamosios vietos ir jo negalima suremontuoti per Įvykio atsitikimo dieną, Jeep Techninės Pagalbos tarnyba organizuoja ir apmoka visas išlaidas už Kliento ir keleivių grįžimą namo arba kelionės tęsimą traukiniu (pirmąja klase) ar autobusu (komforto klase), o jei atstumas iki namų viršija 500 km – lėktuvu (ekonomine klase).

 

Arba paslauga suteikiama kaip „PAKAITINIS AUTOMOBILIS“ alternatyva.

 

APGYVENDINIMAS VIEŠBUTYJE

Jeigu dėl Gedimo ar Avarijos Automobilis priverstinai sustoja toliau nei 100 km atstumu nuo Kliento gyvenamosios vietos ir jo negalima suremontuoti per Įvykio atsitikimo dieną, Klientui ir keleiviams organizuojamas apgyvendinimas vietiniame trijų ar keturių žvaigždučių viešbutyje.

Jeep Techninės Pagalbos tarnyba kompensuoja iki 4 nakvynių ir iki € 800 išlaidų asmeniui už Automobilio registracijos dokumentuose nurodyto leistino keleivių skaičiaus apgyvendinimą ir pusryčius.

Elektromobiliams: Jeep Techninės Pagalbos tarnyba kompensuoja iki 4 nakvynių ir iki € 1000 išlaidas už kiekvieno asmens apgyvendinimą ir pusryčius.

 

SUREMONTUOTO AUTOMOBILIO GRĄŽINIMAS

Jeigu dėl Gedimo ar Avarijos Automobilis priverstinai sustoja toliau nei 100 km atstumu nuo Kliento gyvenamosios vietos ir jo negalima suremontuoti per Įvykio atsitikimo dieną, Klientui suteikiamas traukinio bilietas į vieną pusę (pirmąja klase) ar autobuso bilietas į vieną puse (komforto klase), o jei atstumas iki namų viršija 500 km – lėktuvo bilietas į vieną pusę (ekonomine klase), kad jis Automobilį galėtų pasiimti iš karto po remonto.

Arba ši paslauga suteikiama kaip „GRĮŽIMAS NAMO ARBA KELIONĖS TĘSIMAS“ alternatyva.

Elektromobiliams: Klientas gali prašyti atgabenti Automobilį į jo gyvenamąją vietą kaip alternatyva.

 

NESUREMONTUOTO AUTOMOBILIO GRĄŽINIMAS

Jeigu po Gedimo Automobilis nevažiuoja ir jam suremontuoti reikia daugiau nei penkių dienų (ką patvirtina Jeep autorizuotas servisas), Jeep Techninės Pagalbos tarnyba padengia visas nesuremontuoto Automobilio transportavimo išlaidas iki Kliento gyvenamosios vietos ar arčiausiai jos esantį Jeep autorizuotą servisą, arba iki automobilį pardavusios Jeep atstovybės. Automobilio transportavimo išlaidos neturi viršyti likutinės Automobilio vertės.

 

INFORMACINĖS PASLAUGOS

Paprašę, visi Klientai, gali gauti informaciją apie Jeep autorizuotų servisų darbo laiką. Ši paslauga teikiama 365 dienas per metus, visą parą.

 

KLIENTO PATIRTŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

Norėdamas gauti patirtų išlaidų kompensaciją, Klientas privalo atsiųsti originalius kvitus, čekius (ne jų kopijas) ar lygiaverčius dokumentus su trumpu Įvykio aprašymu, nurodydamas, ar šioms išlaidoms buvo gautas leidimas, ir pateikdamas Jeep Techninės Pagalbos tarnybos suteiktą Įvykio identifikacinį numerį, Automobilio duomenis ir asmens, kuriam turi būti išmokėta kompensacijos suma, duomenis su jo banko sąskaitos informacija, kad pinigai būtų greičiau pervesti. Visą šią informaciją reikia atsiųsti adresu, kurį nurodo Jeep Techninės Pagalbos tarnyba.

 

PASLAUGOS IŠIMTYS

Papildomai taikomos šios išimtys, neatsižvelgiant į kiekvienos konkrečios paslaugos sąlygas ir išimtis:

 1. Paslauga neteikiama šiais atvejais: automobilių lenktynės, autoralis, greičio ar patvarumo bandymai, bandymai kelyje, karas, riaušės, sukilimas, masinės politinės demonstracijos, pagrobimas, streikas, naudojimas kariniams tikslams ar teroro aktams, sugadinimas dėl žemės drebėjimo, ekstremalių oro sąlygų, branduolinės transformacijos reiškinio ar spinduliuotės, sukeltos atominių dalelių dirbtinės akceleracijos, tyčinis sugadinimas, vandalizmas ar dalyvavimas nusikalstamoje veikoje, bet koks sugadinimas dėl priekabos, krovinio ar kitų šaltinių poveikio.
 2. Paslaugos teikėjai neatsako už žalą, kurią sukėlė valdžios institucijų įsikišimas Paslaugos teikimo šalyje ar tiesiogiai susijusi kita atsitiktinė ir netikėta aplinkybė.
 3. Greitosios pagalbos automobiliams, viešojo transporto įmonių naudojamiems automobiliams, oficialių institucijų (policijos, muitinės, gaisrinės ir pan. specifines valstybės paslaugas teikiančių tarnybų) įsigytiems automobiliams teikiamos tik Mobiliosios dirbtuvės ir Automobilio transportavimo paslaugos.

Elektromobiliams: jei visiškai išsikrovęs aukštos įtampos akumuliatorius, atliekama „Kitos sprendžiamos problemos“ nurodytos procedūros.

 1. Klientui, kuris nusprendžia nesinaudoti viena ar daugiau paslaugų, nepriklauso nei kompensacija, nei jokia kita pasirenkama paslauga kaip kompensacija.
 2. Su Įvykiu nesusijusios išlaidos (maistas, apgyvendinimas, taksi paslaugos, degalai ir pan.) nekompensuojamos.
 3. Techninio aptarnavimo procedūros į Paslaugą neįtrauktos.
 4. Paslauga neteikiama automobiliams, kurie yra nesaugūs ar neprižiūrimi pagal gamintojo instrukcijas.
 5. Be gamintojo garantijos parduoti automobiliai.

 

 

 

FIAT TECHNINĖS PAGALBOS KELYJE PASLAUGA IR APIBRĖŽIMAI

Fiat Techninė Pagalba kelyje, kuri galioja 2 metus nuo Automobilio pirmos registracijos datos ir apima šias paslaugas (galioja žemiau nurodytose šalyse ir pagal pateiktus apibrėžimus):

 • Mobiliosios dirbtuvės
 • Automobilio transportavimas
 • Kelionės išlaidų kompensavimas
 • Grįžimas namo arba kelionės tęsimas
 • Apgyvendinimas viešbutyje
 • Suremontuoto automobilio sugrąžinimas
 • Pakaitinis automobilis
 • Informacinės paslaugos

NAUDOJIMOSI PASLAUGA INSTRUKCIJOS

Techninės Pagalbos paslaugos teikiamos 365 dienas per metus, visą parą.

Prireikus Techninės Pagalbos paslaugų, turite paskambinti nemokamu telefono numeriu +37052602000*.

* Į šį telefono numerį iš daugelio fiksuoto ir mobiliojo ryšio telefonų galima paskambinti nemokamai. Tam tikrais atvejais skambučiai gali būti apmokestinti telefono ryšio operatorių taikomais tarifais. Prašome pasitikrinti pas atitinkamą operatorių prieš skambinant.

Kiekvienai paslaugai Fiat Techninės Pagalbos tarnyba turi suteikti leidimą. Jei neturite galimybės paskambinti Techninės Pagalbos numeriu, imkitės reikiamų veiksmų ir po to informuokite Techninės Pagalbos operatorių. Pastaruoju atveju patirtos išlaidos bus kompensuotos pateikus atitinkamus jas pagrindžiančius dokumentus.

ŠALYS, KURIOSE TEIKIAMA PASLAUGA

Pagalbos tarnybos paslauga teikiama šiose šalyse: Airija, Albanija, Alžyras, Andora, Austrija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Čekijos Respublika, Danija, Egiptas, Estija, Farerų salos, Gibraltaras, Graikija, Islandija, Ispanija (įskaitant Balearų ir Kanarų salas, Melilją ir Seutą), Italija (įskaitant Vatikano miestą), Izraelis, Jordanija, Jungtinė Karalystė (įskaitant Normandijos salas), Kazachstanas, Kipras, Kosovas, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Makedonija, Malta,

Marokas, Moldavija, Monakas, Nyderlandai, Norvegija, Palestina, Portugalija (įskaitant Azorų ir Madeiros salas), Prancūzija, Rumunija, Rusija, San Marinas, Serbija ir Juodkalnija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Tunisas, Turkija, Ukraina, Vengrija, Vokietija.

Paslauga neteikiama šalyse, kuriose vyksta karas.

 

PASLAUGOS GALIOJIMO PRADŽIA IR TRUKMĖ

24 mėn. nuo automobilio pirmosios registracijos dienos, 00:00 val.

 

PASLAUGOS SĄLYGOS IR NUOSTATAI

(TOLIAU TEKSTE „PASLAUGA“)

 

APIBRĖŽIMAI

Paslauga

Tai naujiems Fiat automobiliams taikoma Techninė Pagalba toliau nurodytomis sąlygomis teikiamos paslaugos.

Automobilis

Paslauga galioja Jūsų automobiliui. Paslaugos teikimas nenutrūksta net ir pasikeitus automobilio savininkui.

Apribojimas lengviesiems komerciniams automobiliams

Paslauga galioja automobiliams iki 4,5 tonų bendrosios masės.

Techninė Pagalba Fiat automobiliams

Klientų aptarnavimo centras dirba 365 dienas per metus, visą parą, atsiliepia į Klientų skambučius suteikdami nurodytas paslaugas Fiat sąskaita.

Įvykis

Gedimas arba Kitos sprendžiamos problemos, dėl kurios Paslaugos gavėjas gali gauti Techninę Pagalbą kelyje.

Klientas / paslaugos gavėjas

Automobilio, susijusio su Įvykiu, vairuotojas (naudotojas) arba, jei nurodyta, bet koks kitas Automobiliu važiuojantis asmuo.

Gedimas

Bet koks reikšmingas Įvykis ar atsitikimas, dėl kurio Automobilis sustoja ar jį reikia sustabdyti (užsidega raudona įspėjamoji lemputė prietaisų skydelyje), ar neįmanoma iš naujo užvesti, ar jis tampa netinkamu naudoti kelių eismo sąlygomis. Bet koks Automobilio gedimas, draudžiantis jį naudoti kelyje pagal kelių eismo taisykles.

Avarija

Nepageidaujamas Įvykis, kurį sukėlė klaida, neatsargumas, taisyklių nesilaikymas ar netikėtas įvykis, susijęs su kelių eismu ir sugadinęs automobilį taip, kad jo daugiau neįmanoma naudoti įprastomis sąlygomis, kaip patvirtinta Fiat autorizuoto serviso.

 

Kitos sprendžiamos problemos

Aplinkybės iškilusios Automobilio garantinio laikotarpio metu, kurių Klientas negali pašalinti ir kurios sustabdo Automobilio mobilumą:

 • išsikrovęs 12V akumuliatorius (ne dėl techninės problemos), nuleista ar pradurta padanga (-os) – išvardintiems Įvykiams teikiamos tik šios paslaugos:
 • Techninė Pagalba kelyje su Mobiliosiomis dirbtuvėmis ir (ar) Automobilio transportavimas iki artimiausio Fiat autorizuoto serviso.
 • Visiškai išsikrovęs Elektromobilio aukštos įtampos akumuliatorius:
 • Jei visiškai išsikrovęs aukštos įtampos akumuliatorius, kai įmanoma, tam tikruose regionuose, Techninę Pagalbą kelyje suteikiama Mobiliosiomis dirbtuvėmis ir, priklausomai nuo Automobilio priverstinio sustojimo vietos, tik akumuliatoriaus įkrovimas vietoje, trunkantis iki 30 (trisdešimties) minučių, kad Klientas galėtų tęsti savo kelionę iki artimiausios įkrovimo vietos.
 • Kai tokios paslaugos negali suteikti Mobiliosios dirbtuvės, Klientui užtikrinama Transportavimo paslauga iki artimiausios viešojo įkrovimo stotelės, jei tokia yra 50 km spinduliu.
 • Klientas gali prašyti transportuoti jo Automobilį iki namų, jeigu ten įrengta įkrovimo stotelė iki 50 km atstumu nuo priverstinio sustojimo vietos.
 • Jeigu 50 km spinduliu nuo priverstinai sustojusio Automobilio įkrovimo stotelės nėra, jis transportuojamas į artimiausią iš šių vietų: į automobilį pardavusią atstovybę (jei ten įrengta įkrovimo stotelė) arba į Techninės Pagalbos kelyje bazę (jei ten įrengta įkrovimo stotelė).
 • Už įkrovimą viešojo įkrovimo stotelėse apmoka Klientas. Ši paslauga gali būti suteikta iki 3 (trijų) kartų per metus.

 

Naudojimosi paslauga sąlygos

Klientas gali naudotis šia Paslauga tik jos galiojimo laikotarpiu įvykus Įvykiui, jei Automobiliui buvo reguliariai atliekamos atitinkamos procedūros pagal techninės priežiūros grafiką, nurodytos vartotojo instrukcijoje.

 

PASLAUGŲ APRAŠYMAS

 

MOBILIOSIOS DIRBTUVĖS

Jeigu Automobilis negali tęsti kelionės dėl Gedimo, Avarijos ar Kitų sprendžiamų problemų, Klientas privalo kreiptis į Fiat Techninės Pagalbos tarnybą, kuri išsiunčia operatorių (jei įmanoma) į Automobilio sustojimo vietą suteikti pagalbą.

Jei Automobilio, jo sustojimo vietoje, suremontuoti neįmanoma, operatorius transportuoja Automobilį į artimiausią Fiat autorizuotą servisą.

Klientas turi susimokėti už degalus reikalingus užvesti varikliui, bet kokias remontui reikalingas atsargines dalis ir kitus darbus, kurie neįtraukti į Automobilio garantiją.

Elektromobiliams: visiškai išsikrovus aukštos įtampos akumuliatoriui, atliekama „Kitos sprendžiamos problemos“ nurodytos procedūros.

 

AUTOMOBILIO TRANSPORTAVIMAS

Jeigu dėl Gedimo, Avarijos ar Kitų sprendžiamų problemų Automobilis yra sugadintas ir negali važiuoti sava eiga, Klientui, mūsų sąskaita, suteikiamas Automobilio transportavimas, kuris Automobilį nugabena į Kliento pasirinktą Fiat atstovybę (jei yra keletas Fiat atstovybių iki 30 km atstumu) arba į artimiausią Fiat autorizuotą servisą.

Elektromobiliams: Automobilis transportuojamas į Kliento pasirinktą Fiat atstovybę (jei yra keletas Fiat atstovybių iki 50 km atstumu) arba į artimiausią Fiat autorizuotą servisą.

Automobilis transportuojamas į kitą operatoriaus pasirinktą vietą, jei artimiausias Fiat autorizuotas servisas nedirba. Bet kokiu atveju Klientas turi teisę reikalauti, kad Automobilis būtų transportuojamas į artimiausią Fiat autorizuotą servisą.

Elektromobiliams: visiškai išsikrovus aukštos įtampos akumuliatoriui, atliekama „Kitos sprendžiamos problemos“ nurodytos procedūros.

Jeigu Automobilį transportuoja įmonė, kuriai suteikta teisė teikti Paslaugą išskirtinėmis teisėmis, Klientas, reikalaujant automobilį transportavusio operatoriaus, už paslaugas turi sumokėti, o po to prašyti šias išlaidas kompensuoti.

 

PAKAITINIS AUTOMOBILIS

Jeigu Automobilio remontui po Gedimo reikia daugiau nei 2 valandų (pagal gamintojo darbų trukmės sąrašą, patvirtinta Fiat autorizuoto serviso), Fiat autorizuotas servisas suteikia nemokamai pakaitinį automobilį iki 4-ių darbo dienų (neskaitant nedarbo dienų).

Jeigu nėra galimybės suteikti pakaitinio automobilio, Fiat autorizuotas servisas automobilį išnuomoja. Išnuomotas automobilis Klientui suteikiamas ne ilgesniam kaip 4-ių darbo dienų (neskaitant nedarbo dienų) laikotarpiui.

Jeigu Automobilis pateko į Avariją, remontą atliekantis Fiat autorizuotas servisas, suteikia nemokamai pakaitinį automobilį iki 4-ių darbo dienų (neskaitant nedarbo dienų), tik jei Automobilis sugadintas taip, kad negali važiuoti sava eiga arba yra nesaugus keleiviams. Ši paslauga suteikiama tik tuo atveju, jei Automobilis buvo atgabentas Fiat Techninės Pagalbos tarnybos.

Jei naudojamas išnuomotas automobilis, Klientas turi laikytis nuomos įmonės sąlygų ir nuostatų.

Jeigu automobiliu vežiojami vaikai, reikalaujant Klientui ar jei numatyta įstatymais, kartu su siūlomu automobiliu Fiat autorizuotas servisas turi pasiūlyti ir suteikti vaikiškas automobilines kėdutes.

Jei vairuotojas yra jauno amžiaus, ar yra papildomas vairuotojas, paslauga turi būti suteikta be jokio papildomo mokesčio. Klientui pageidaujant Automobilio remonto dėl gedimo metu atlikti ir kitas pagal techninės priežiūros grafiką numatytas ir (ar) reguliarias procedūras, jis apmoka automobilio nuomos išlaidas, kurios pailgina remonto laikotarpį.

Sugedus komerciniam automobiliui suteikiamas pakaitinis komercinės paskirties automobilis, jei įmanoma. Jei komercinės paskirties automobiliu naudojasi daugiau nei penki keleiviai, o tokio pakaitinio automobilio suteikti nepavyksta, Kliento prašymu ir tuo atveju, jei yra kitas vairuotojas su galiojančiomis vairuotojo teisėmis, FIAT autorizuotas servisas turi suteikti du žemesnės kategorijos automobilius.

Arba ši paslauga suteikiama kaip „GRĮŽIMAS NAMO ARBA KELIONĖS TĘSIMAS“ alternatyva.

 

VAIRUOTOJAMS TURINTIEMS NEGALĘ

Jeigu Klientas yra neįgalus ir Automobilis jam specialiai pritaikytas, atitinkamą pakaitinį automobilį jis gali naudoti iki dešimties dienų. Jeigu siūlomas pakaitinis automobilis neatitinka neįgaliojo poreikių, jam iki dešimties dienų laikotarpiui suteikiamas vairuotojas.

 

KELIONĖS IŠLAIDOS

Paslauga neteikiama tuo atveju, jei Automobilis negali važiuoti dėl jam atliekamų planinių techninės priežiūros procedūrų, kurių reikalauja Fiat, priedų montavimo ar remonto, kuris vykdomas pagal gamintojo paskelbtas automobilių atšaukimo kampanijas. Įvykus Avarijai ar Gedimui, Klientas ir keleiviai, gavę Fiat Techninės Pagalbos tarnybos leidimą, gali pasinaudoti taksi (ar kitokios transporto priemonės) paslaugomis, išlaidos kurios neviršija € 120 vienam Įvykiui, nepriklausomai nuo asmenų skaičiaus. Šios išlaidos vėliau kompensuojamos.  Kompensacijai gauti Klientas privalo atsiųsti:

 1. a) originalius kvitus su nurodyta data už taksi (ar kitokios transporto priemonės) paslaugą;
 2. b) Fiat autorizuoto serviso išduotą Automobilio priėmimo dokumentą su nurodyta priėmimo data ir remonto sąskaitos kopiją.

Nurodytos išlaidos kompensuojamos tik pateikus pirmiau išvardintus dokumentus kaip nurodyta pastraipoje „KLIENTO PATIRTŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS“, arba į arčiausiai Kliento gyvenamosios vietos esančią Fiat atstovybę, arba Fiat atstovybę iš kurios Automobilis įsigytas.

Norint gauti kompensaciją, kvito už taksi (ar kitokios transporto priemonės) paslaugas data turi būti laikotarpyje tarp datų ant Fiat autorizuoto serviso išduoto Automobilio priėmimo dokumento ir Automobilio remonto sąskaitos.

 

GRĮŽIMAS NAMO ARBA KELIONĖS TĘSIMAS

Jeigu dėl Gedimo ar Avarijos Automobilis priverstinai sustoja toliau nei 100 km atstumu nuo Kliento gyvenamosios vietos ir jo negalima suremontuoti per Įvykio atsitikimo dieną, Fiat Techninės Pagalbos tarnyba organizuoja ir apmoka visas išlaidas už Kliento ir keleivių grįžimą namo arba kelionės tęsimą traukiniu (pirmąja klase) ar autobusu (komforto klase), o jei atstumas iki namų viršija 500 km – lėktuvu (ekonomine klase).

 

Arba paslauga suteikiama kaip „PAKAITINIS AUTOMOBILIS“ alternatyva.

 

APGYVENDINIMAS VIEŠBUTYJE

Jeigu dėl Gedimo ar Avarijos Automobilis priverstinai sustoja toliau nei 100 km atstumu nuo Kliento gyvenamosios vietos ir jo negalima suremontuoti per Įvykio atsitikimo dieną, Klientui ir keleiviams organizuojamas apgyvendinimas vietiniame trijų ar keturių žvaigždučių viešbutyje.

Fiat Techninės Pagalbos tarnyba kompensuoja iki 4 nakvynių ir iki € 800 išlaidų asmeniui už Automobilio registracijos dokumentuose nurodyto leistino keleivių skaičiaus apgyvendinimą ir pusryčius.

Elektromobiliams: Fiat Techninės Pagalbos tarnyba kompensuoja iki 4 nakvynių ir iki € 1000 išlaidas už kiekvieno asmens apgyvendinimą ir pusryčius.

 

SUREMONTUOTO AUTOMOBILIO GRĄŽINIMAS

Jeigu dėl Gedimo ar Avarijos Automobilis priverstinai sustoja toliau nei 100 km atstumu nuo Kliento gyvenamosios vietos ir jo negalima suremontuoti per Įvykio atsitikimo dieną, Klientui suteikiamas traukinio bilietas į vieną pusę (pirmąja klase) ar autobuso bilietas į vieną puse (komforto klase), o jei atstumas iki namų viršija 500 km – lėktuvo bilietas į vieną pusę (ekonomine klase), kad jis Automobilį galėtų pasiimti iš karto po remonto.

 

Arba ši paslauga suteikiama kaip „GRĮŽIMAS NAMO ARBA KELIONĖS TĘSIMAS“ alternatyva.

Elektromobiliams: Klientas gali prašyti atgabenti Automobilį į jo gyvenamąją vietą kaip alternatyva.

 

NESUREMONTUOTO AUTOMOBILIO GRĄŽINIMAS

Jeigu po Gedimo Automobilis nevažiuoja ir jam suremontuoti reikia daugiau nei penkių dienų (ką patvirtina Fiat autorizuotas servisas), Fiat Techninės Pagalbos tarnyba padengia visas nesuremontuoto Automobilio transportavimo išlaidas iki Kliento gyvenamosios vietos ar arčiausiai jos esantį Fiat autorizuotą servisą, arba iki automobilį pardavusios Fiat atstovybės. Automobilio transportavimo išlaidos neturi viršyti likutinės Automobilio vertės.

 

INFORMACINĖS PASLAUGOS

Paprašę, visi Klientai, gali gauti informaciją apie Fiat autorizuotų servisų darbo laiką. Ši paslauga teikiama 365 dienas per metus, visą parą.

 

KLIENTO PATIRTŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

Norėdamas gauti patirtų išlaidų kompensaciją, Klientas privalo atsiųsti originalius kvitus, čekius (ne jų kopijas) ar lygiaverčius dokumentus su trumpu Įvykio aprašymu, nurodydamas, ar šioms išlaidoms buvo gautas leidimas, ir pateikdamas Fiat Techninės Pagalbos tarnybos suteiktą Įvykio identifikacinį numerį, Automobilio duomenis ir asmens, kuriam turi būti išmokėta kompensacijos suma, duomenis su jo banko sąskaitos informacija, kad pinigai būtų greičiau pervesti. Visą šią informaciją reikia atsiųsti adresu, kurį nurodo Fiat Techninės Pagalbos tarnyba.

 

PASLAUGOS IŠIMTYS

Papildomai taikomos šios išimtys, neatsižvelgiant į kiekvienos konkrečios paslaugos sąlygas ir išimtis:

 1. Paslauga neteikiama šiais atvejais: automobilių lenktynės, autoralis, greičio ar patvarumo bandymai, bandymai kelyje, karas, riaušės, sukilimas, masinės politinės demonstracijos, pagrobimas, streikas, naudojimas kariniams tikslams ar teroro aktams, sugadinimas dėl žemės drebėjimo, ekstremalių oro sąlygų, branduolinės transformacijos reiškinio ar spinduliuotės, sukeltos atominių dalelių dirbtinės akceleracijos, tyčinis sugadinimas, vandalizmas ar dalyvavimas nusikalstamoje veikoje, bet koks sugadinimas dėl priekabos, krovinio ar kitų šaltinių poveikio.
 2. Paslaugos teikėjai neatsako už žalą, kurią sukėlė valdžios institucijų įsikišimas Paslaugos teikimo šalyje ar tiesiogiai susijusi kita atsitiktinė ir netikėta aplinkybė.
 3. Greitosios pagalbos automobiliams, viešojo transporto įmonių naudojamiems automobiliams, oficialių institucijų (policijos, muitinės, gaisrinės ir pan. specifines valstybės paslaugas teikiančių tarnybų) įsigytiems automobiliams teikiamos tik Mobiliosios dirbtuvės ir Automobilio transportavimo paslaugos.

Elektromobiliams: jei visiškai išsikrovęs aukštos įtampos akumuliatorius, atliekama „Kitos sprendžiamos problemos“ nurodytos procedūros.

 1. Klientui, kuris nusprendžia nesinaudoti viena ar daugiau paslaugų, nepriklauso nei kompensacija, nei jokia kita pasirenkama paslauga kaip kompensacija.
 2. Su Įvykiu nesusijusios išlaidos (maistas, apgyvendinimas, taksi paslaugos, degalai ir pan.) nekompensuojamos.
 3. Techninio aptarnavimo procedūros į Paslaugą neįtrauktos.
 4. Paslauga neteikiama automobiliams, kurie yra nesaugūs ar neprižiūrimi pagal gamintojo instrukcijas.
 5. Be gamintojo garantijos parduoti automobiliai.

 

 

ALFA ROMEO TECHNINĖS PAGALBOS KELYJE PASLAUGA IR APIBRĖŽIMAI

Alfa Romeo Techninė Pagalba kelyje, kuri galioja 2 metus nuo Automobilio pirmos registracijos datos ir apima šias paslaugas (galioja žemiau nurodytose šalyse ir pagal pateiktus apibrėžimus):

 • Mobiliosios dirbtuvės
 • Automobilio transportavimas
 • Kelionės išlaidų kompensavimas
 • Grįžimas namo arba kelionės tęsimas
 • Apgyvendinimas viešbutyje
 • Suremontuoto automobilio sugrąžinimas
 • Pakaitinis automobilis
 • Informacinės paslaugos

NAUDOJIMOSI PASLAUGA INSTRUKCIJOS

Techninės Pagalbos paslaugos teikiamos 365 dienas per metus, visą parą.

Prireikus Techninės Pagalbos paslaugų, turite paskambinti nemokamu telefono numeriu +37052104428*.

* Į šį telefono numerį iš daugelio fiksuoto ir mobiliojo ryšio telefonų galima paskambinti nemokamai. Tam tikrais atvejais skambučiai gali būti apmokestinti telefono ryšio operatorių taikomais tarifais. Prašome pasitikrinti pas atitinkamą operatorių prieš skambinant.

Kiekvienai paslaugai Alfa Romeo Techninės Pagalbos tarnyba turi suteikti leidimą. Jei neturite galimybės paskambinti Techninės Pagalbos numeriu, imkitės reikiamų veiksmų ir po to informuokite Techninės Pagalbos operatorių. Pastaruoju atveju patirtos išlaidos bus kompensuotos pateikus atitinkamus jas pagrindžiančius dokumentus.

ŠALYS, KURIOSE TEIKIAMA PASLAUGA

Pagalbos tarnybos paslauga teikiama šiose šalyse: Airija, Albanija, Alžyras, Andora, Austrija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Čekijos Respublika, Danija, Egiptas, Estija, Farerų salos, Gibraltaras, Graikija, Islandija, Ispanija (įskaitant Balearų ir Kanarų salas, Melilją ir Seutą), Italija (įskaitant Vatikano miestą), Izraelis, Jordanija, Jungtinė Karalystė (įskaitant Normandijos salas), Kazachstanas, Kipras, Kosovas, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Makedonija, Malta,

Marokas, Moldavija, Monakas, Nyderlandai, Norvegija, Palestina, Portugalija (įskaitant Azorų ir Madeiros salas), Prancūzija, Rumunija, Rusija, San Marinas, Serbija ir Juodkalnija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Tunisas, Turkija, Ukraina, Vengrija, Vokietija.

Paslauga neteikiama šalyse, kuriose vyksta karas.

 

PASLAUGOS GALIOJIMO PRADŽIA IR TRUKMĖ

24 mėn. nuo automobilio pirmosios registracijos dienos, 00:00 val.

 

PASLAUGOS SĄLYGOS IR NUOSTATAI

(TOLIAU TEKSTE „PASLAUGA“)

APIBRĖŽIMAI

Paslauga

Tai naujiems Alfa Romeo automobiliams taikoma Techninė Pagalba toliau nurodytomis sąlygomis teikiamos paslaugos.

Automobilis

Paslauga galioja Jūsų automobiliui. Paslaugos teikimas nenutrūksta net ir pasikeitus automobilio savininkui.

Techninė Pagalba Alfa Romeo automobiliams

Klientų aptarnavimo centras dirba 365 dienas per metus, visą parą, atsiliepia į Klientų skambučius suteikdami nurodytas paslaugas Alfa Romeo sąskaita.

Įvykis

Gedimas arba Kitos sprendžiamos problemos, dėl kurios Paslaugos gavėjas gali gauti Techninę Pagalbą kelyje.

Klientas / paslaugos gavėjas

Automobilio, susijusio su Įvykiu, vairuotojas (naudotojas) arba, jei nurodyta, bet koks kitas Automobiliu važiuojantis asmuo.

Gedimas

Bet koks reikšmingas Įvykis ar atsitikimas, dėl kurio Automobilis sustoja ar jį reikia sustabdyti (užsidega raudona įspėjamoji lemputė prietaisų skydelyje), ar neįmanoma iš naujo užvesti, ar jis tampa netinkamu naudoti kelių eismo sąlygomis. Bet koks Automobilio gedimas, draudžiantis jį naudoti kelyje pagal kelių eismo taisykles.

Avarija

Nepageidaujamas Įvykis, kurį sukėlė klaida, neatsargumas, taisyklių nesilaikymas ar netikėtas įvykis, susijęs su kelių eismu ir sugadinęs automobilį taip, kad jo daugiau neįmanoma naudoti įprastomis sąlygomis, kaip patvirtinta Alfa Romeo autorizuoto serviso.

 

Kitos sprendžiamos problemos

Aplinkybės iškilusios Automobilio garantinio laikotarpio metu, kurių Klientas negali pašalinti ir kurios sustabdo Automobilio mobilumą:

 • išsikrovęs 12V akumuliatorius (ne dėl techninės problemos), nuleista ar pradurta padanga (-os) – išvardintiems Įvykiams teikiamos tik šios paslaugos:
 • Techninė Pagalba kelyje su Mobiliosiomis dirbtuvėmis ir (ar) Automobilio transportavimas iki artimiausio Alfa Romeo autorizuoto serviso.
 • Visiškai išsikrovęs Elektromobilio aukštos įtampos akumuliatorius:
 • Jei visiškai išsikrovęs aukštos įtampos akumuliatorius, kai įmanoma, tam tikruose regionuose, Techninę Pagalbą kelyje suteikiama Mobiliosiomis dirbtuvėmis ir, priklausomai nuo Automobilio priverstinio sustojimo vietos, tik akumuliatoriaus įkrovimas vietoje, trunkantis iki 30 (trisdešimties) minučių, kad Klientas galėtų tęsti savo kelionę iki artimiausios įkrovimo vietos.
 • Kai tokios paslaugos negali suteikti Mobiliosios dirbtuvės, Klientui užtikrinama Transportavimo paslauga iki artimiausios viešojo įkrovimo stotelės, jei tokia yra 50 km spinduliu.
 • Klientas gali prašyti transportuoti jo Automobilį iki namų, jeigu ten įrengta įkrovimo stotelė iki 50 km atstumu nuo priverstinio sustojimo vietos.
 • Jeigu 50 km spinduliu nuo priverstinai sustojusio Automobilio įkrovimo stotelės nėra, jis transportuojamas į artimiausią iš šių vietų: į automobilį pardavusią atstovybę (jei ten įrengta įkrovimo stotelė) arba į Techninės Pagalbos kelyje bazę (jei ten įrengta įkrovimo stotelė).
 • Už įkrovimą viešojo įkrovimo stotelėse apmoka Klientas. Ši paslauga gali būti suteikta iki 3 (trijų) kartų per metus.

 

Naudojimosi paslauga sąlygos

Klientas gali naudotis šia Paslauga tik jos galiojimo laikotarpiu įvykus Įvykiui, jei Automobiliui buvo reguliariai atliekamos atitinkamos procedūros pagal techninės priežiūros grafiką, nurodytos vartotojo instrukcijoje.

 

PASLAUGŲ APRAŠYMAS

 

MOBILIOSIOS DIRBTUVĖS

Jeigu Automobilis negali tęsti kelionės dėl Gedimo, Avarijos ar Kitų sprendžiamų problemų, Klientas privalo kreiptis į Alfa Romeo Techninės Pagalbos tarnybą, kuri išsiunčia operatorių (jei įmanoma) į Automobilio sustojimo vietą suteikti pagalbą.

Jei Automobilio, jo sustojimo vietoje, suremontuoti neįmanoma, operatorius transportuoja Automobilį į artimiausią Alfa Romeo autorizuotą servisą.

Klientas turi susimokėti už degalus reikalingus užvesti varikliui, bet kokias remontui reikalingas atsargines dalis ir kitus darbus, kurie neįtraukti į Automobilio garantiją.

Elektromobiliams: visiškai išsikrovus aukštos įtampos akumuliatoriui, atliekama „Kitos sprendžiamos problemos“ nurodytos procedūros.

 

AUTOMOBILIO TRANSPORTAVIMAS

Jeigu dėl Gedimo, Avarijos ar Kitų sprendžiamų problemų Automobilis yra sugadintas ir negali važiuoti sava eiga, Klientui, mūsų sąskaita, suteikiamas Automobilio transportavimas, kuris Automobilį nugabena į Kliento pasirinktą Alfa Romeo atstovybę (jei yra keletas Alfa Romeo atstovybių iki 50 km atstumu) arba į artimiausią Alfa Romeo autorizuotą servisą.

Elektromobiliams: Automobilis transportuojamas į Kliento pasirinktą Alfa Romeo atstovybę (jei yra keletas Alfa Romeo atstovybių iki 50 km atstumu) arba į artimiausią Alfa Romeo autorizuotą servisą.

Automobilis transportuojamas į kitą operatoriaus pasirinktą vietą, jei artimiausias Alfa Romeo autorizuotas servisas nedirba. Bet kokiu atveju Klientas turi teisę reikalauti, kad Automobilis būtų transportuojamas į artimiausią Alfa Romeo autorizuotą servisą.

Elektromobiliams: visiškai išsikrovus aukštos įtampos akumuliatoriui, atliekama „Kitos sprendžiamos problemos“ nurodytos procedūros.

Jeigu Automobilį transportuoja įmonė, kuriai suteikta teisė teikti Paslaugą išskirtinėmis teisėmis, Klientas, reikalaujant automobilį transportavusio operatoriaus, už paslaugas turi sumokėti, o po to prašyti šias išlaidas kompensuoti.

 

PAKAITINIS AUTOMOBILIS

Jeigu Automobilio remontui po Gedimo reikia daugiau nei 2 valandų (pagal gamintojo darbų trukmės sąrašą, patvirtinta Alfa Romeo autorizuoto serviso), Alfa Romeo autorizuotas servisas suteikia nemokamai pakaitinį automobilį iki 4-ių darbo dienų (neskaitant nedarbo dienų).

Jeigu nėra galimybės suteikti pakaitinio automobilio, Alfa Romeo autorizuotas servisas automobilį išnuomoja. Išnuomotas automobilis Klientui suteikiamas ne ilgesniam kaip 4-ių darbo dienų (neskaitant nedarbo dienų) laikotarpiui.

Jeigu Automobilis pateko į Avariją, remontą atliekantis Alfa Romeo autorizuotas servisas, suteikia nemokamai pakaitinį automobilį iki 4-ių darbo dienų (neskaitant nedarbo dienų), tik jei Automobilis sugadintas taip, kad negali važiuoti sava eiga arba yra nesaugus keleiviams. Ši paslauga suteikiama tik tuo atveju, jei Automobilis buvo atgabentas Alfa Romeo Techninės Pagalbos tarnybos.

Jei naudojamas išnuomotas automobilis, Klientas turi laikytis nuomos įmonės sąlygų ir nuostatų.

Jeigu automobiliu vežiojami vaikai, reikalaujant Klientui ar jei numatyta įstatymais, kartu su siūlomu automobiliu Alfa Romeo autorizuotas servisas turi pasiūlyti ir suteikti vaikiškas automobilines kėdutes.

Jei vairuotojas yra jauno amžiaus, ar yra papildomas vairuotojas, paslauga turi būti suteikta be jokio papildomo mokesčio. Klientui pageidaujant Automobilio remonto dėl gedimo metu atlikti ir kitas pagal techninės priežiūros grafiką numatytas ir (ar) reguliarias procedūras, jis apmoka automobilio nuomos išlaidas, kurios pailgina remonto laikotarpį.

 

VAIRUOTOJAMS TURINTIEMS NEGALĘ

Jeigu Klientas yra neįgalus ir Automobilis jam specialiai pritaikytas, atitinkamą pakaitinį automobilį jis gali naudoti iki dešimties dienų. Jeigu siūlomas pakaitinis automobilis neatitinka neįgaliojo poreikių, jam iki dešimties dienų laikotarpiui suteikiamas vairuotojas.

 

KELIONĖS IŠLAIDOS

Paslauga neteikiama tuo atveju, jei Automobilis negali važiuoti dėl jam atliekamų planinių techninės priežiūros procedūrų, kurių reikalauja Alfa Romeo, priedų montavimo ar remonto, kuris vykdomas pagal gamintojo paskelbtas automobilių atšaukimo kampanijas. Įvykus Avarijai ar Gedimui, Klientas ir keleiviai, gavę Alfa Romeo Techninės Pagalbos tarnybos leidimą, gali pasinaudoti taksi (ar kitokios transporto priemonės) paslaugomis, išlaidos kurios neviršija € 120 vienam Įvykiui, nepriklausomai nuo asmenų skaičiaus. Šios išlaidos vėliau kompensuojamos.  Kompensacijai gauti Klientas privalo atsiųsti:

 1. a) originalius kvitus su nurodyta data už taksi (ar kitokios transporto priemonės) paslaugą;
 2. b) Alfa Romeo autorizuoto serviso išduotą Automobilio priėmimo dokumentą su nurodyta priėmimo data ir remonto sąskaitos kopiją.

Nurodytos išlaidos kompensuojamos tik pateikus pirmiau išvardintus dokumentus kaip nurodyta pastraipoje „KLIENTO PATIRTŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS“, arba į arčiausiai Kliento gyvenamosios vietos esančią Alfa Romeo atstovybę, arba Alfa Romeo atstovybę iš kurios Automobilis įsigytas.

Norint gauti kompensaciją, kvito už taksi (ar kitokios transporto priemonės) paslaugas data turi būti laikotarpyje tarp datų ant Alfa Romeo autorizuoto serviso išduoto Automobilio priėmimo dokumento ir Automobilio remonto sąskaitos.

 

GRĮŽIMAS NAMO ARBA KELIONĖS TĘSIMAS

Jeigu dėl Gedimo ar Avarijos Automobilis priverstinai sustoja toliau nei 100 km atstumu nuo Kliento gyvenamosios vietos ir jo negalima suremontuoti per Įvykio atsitikimo dieną, Alfa Romeo Techninės Pagalbos tarnyba organizuoja ir apmoka visas išlaidas už Kliento ir keleivių grįžimą namo arba kelionės tęsimą traukiniu (pirmąja klase) ar autobusu (komforto klase), o jei atstumas iki namų viršija 500 km – lėktuvu (ekonomine klase).

 

APGYVENDINIMAS VIEŠBUTYJE

Jeigu dėl Gedimo ar Avarijos Automobilis priverstinai sustoja toliau nei 100 km atstumu nuo Kliento gyvenamosios vietos ir jo negalima suremontuoti per Įvykio atsitikimo dieną, Klientui ir keleiviams organizuojamas apgyvendinimas vietiniame trijų ar keturių žvaigždučių viešbutyje.

Alfa Romeo Techninės Pagalbos tarnyba kompensuoja iki 4 nakvynių ir iki € 1000 išlaidų asmeniui už Automobilio registracijos dokumentuose nurodyto leistino keleivių skaičiaus apgyvendinimą ir pusryčius.

 

SUREMONTUOTO AUTOMOBILIO GRĄŽINIMAS

Jeigu dėl Gedimo ar Avarijos Automobilis priverstinai sustoja toliau nei 100 km atstumu nuo Kliento gyvenamosios vietos ir jo negalima suremontuoti per Įvykio atsitikimo dieną, Klientui suteikiamas traukinio bilietas į vieną pusę (pirmąja klase) ar autobuso bilietas į vieną puse (komforto klase), o jei atstumas iki namų viršija 500 km – lėktuvo bilietas į vieną pusę (ekonomine klase), kad jis Automobilį galėtų pasiimti iš karto po remonto.

Klientas gali prašyti atgabenti Automobilį į jo gyvenamąją vietą kaip alternatyva.

 

NESUREMONTUOTO AUTOMOBILIO GRĄŽINIMAS

Jeigu po Gedimo Automobilis nevažiuoja ir jam suremontuoti reikia daugiau nei penkių dienų (ką patvirtina Alfa Romeo autorizuotas servisas), Alfa Romeo Techninės Pagalbos tarnyba padengia visas nesuremontuoto Automobilio transportavimo išlaidas iki Kliento gyvenamosios vietos ar arčiausiai jos esantį Alfa Romeo autorizuotą servisą, arba iki automobilį pardavusios Alfa Romeo atstovybės.

INFORMACINĖS PASLAUGOS

Paprašę, visi Klientai, gali gauti informaciją apie Alfa Romeo autorizuotų servisų darbo laiką. Ši paslauga teikiama 365 dienas per metus, visą parą.

 

KLIENTO PATIRTŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

Norėdamas gauti patirtų išlaidų kompensaciją, Klientas privalo atsiųsti originalius kvitus, čekius (ne jų kopijas) ar lygiaverčius dokumentus su trumpu Įvykio aprašymu, nurodydamas, ar šioms išlaidoms buvo gautas leidimas, ir pateikdamas Alfa Romeo Techninės Pagalbos tarnybos suteiktą Įvykio identifikacinį numerį, Automobilio duomenis ir asmens, kuriam turi būti išmokėta kompensacijos suma, duomenis su jo banko sąskaitos informacija, kad pinigai būtų greičiau pervesti. Visą šią informaciją reikia atsiųsti adresu, kurį nurodo Alfa Romeo Techninės Pagalbos tarnyba.

PASLAUGOS IŠIMTYS

Papildomai taikomos šios išimtys, neatsižvelgiant į kiekvienos konkrečios paslaugos sąlygas ir išimtis:

 1. Paslauga neteikiama šiais atvejais: automobilių lenktynės, autoralis, greičio ar patvarumo bandymai, bandymai kelyje, karas, riaušės, sukilimas, masinės politinės demonstracijos, pagrobimas, streikas, naudojimas kariniams tikslams ar teroro aktams, sugadinimas dėl žemės drebėjimo, ekstremalių oro sąlygų, branduolinės transformacijos reiškinio ar spinduliuotės, sukeltos atominių dalelių dirbtinės akceleracijos, tyčinis sugadinimas, vandalizmas ar dalyvavimas nusikalstamoje veikoje, bet koks sugadinimas dėl priekabos, krovinio ar kitų šaltinių poveikio.
 2. Paslaugos teikėjai neatsako už žalą, kurią sukėlė valdžios institucijų įsikišimas Paslaugos teikimo šalyje ar tiesiogiai susijusi kita atsitiktinė ir netikėta aplinkybė.
 3. Greitosios pagalbos automobiliams, viešojo transporto įmonių naudojamiems automobiliams, oficialių institucijų (policijos, muitinės, gaisrinės ir pan. specifines valstybės paslaugas teikiančių tarnybų) įsigytiems automobiliams teikiamos tik Mobiliosios dirbtuvės ir Automobilio transportavimo paslaugos.

Elektromobiliams: jei visiškai išsikrovęs aukštos įtampos akumuliatorius, atliekama „Kitos sprendžiamos problemos“ nurodytos procedūros.

 1. Klientui, kuris nusprendžia nesinaudoti viena ar daugiau paslaugų, nepriklauso nei kompensacija, nei jokia kita pasirenkama paslauga kaip kompensacija.
 2. Su Įvykiu nesusijusios išlaidos (maistas, apgyvendinimas, taksi paslaugos, degalai ir pan.) nekompensuojamos.
 3. Techninio aptarnavimo procedūros į Paslaugą neįtrauktos.
 4. Paslauga neteikiama automobiliams, kurie yra nesaugūs ar neprižiūrimi pagal gamintojo instrukcijas.
 5. Be gamintojo garantijos parduoti automobiliai.

 

 

 

ABARTH TECHNINĖS PAGALBOS KELYJE PASLAUGA IR APIBRĖŽIMAI

Abarth Techninė Pagalba kelyje, kuri galioja 2 metus nuo Automobilio pirmos registracijos datos ir apima šias paslaugas (galioja žemiau nurodytose šalyse ir pagal pateiktus apibrėžimus):

 • Mobiliosios dirbtuvės
 • Automobilio transportavimas
 • Kelionės išlaidų kompensavimas
 • Grįžimas namo arba kelionės tęsimas
 • Apgyvendinimas viešbutyje
 • Suremontuoto automobilio sugrąžinimas
 • Pakaitinis automobilis
 • Informacinės paslaugos

NAUDOJIMOSI PASLAUGA INSTRUKCIJOS

Techninės Pagalbos paslaugos teikiamos 365 dienas per metus, visą parą.

Prireikus Techninės Pagalbos paslaugų, turite paskambinti nemokamu telefono numeriu +37052104427*.

* Į šį telefono numerį iš daugelio fiksuoto ir mobiliojo ryšio telefonų galima paskambinti nemokamai. Tam tikrais atvejais skambučiai gali būti apmokestinti telefono ryšio operatorių taikomais tarifais. Prašome pasitikrinti pas atitinkamą operatorių prieš skambinant.

Kiekvienai paslaugai Abarth Techninės Pagalbos tarnyba turi suteikti leidimą. Jei neturite galimybės paskambinti Techninės Pagalbos numeriu, imkitės reikiamų veiksmų ir po to informuokite Techninės Pagalbos operatorių. Pastaruoju atveju patirtos išlaidos bus kompensuotos pateikus atitinkamus jas pagrindžiančius dokumentus.

ŠALYS, KURIOSE TEIKIAMA PASLAUGA

Pagalbos tarnybos paslauga teikiama šiose šalyse: Airija, Albanija, Alžyras, Andora, Austrija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Čekijos Respublika, Danija, Egiptas, Estija, Farerų salos, Gibraltaras, Graikija, Islandija, Ispanija (įskaitant Balearų ir Kanarų salas, Melilją ir Seutą), Italija (įskaitant Vatikano miestą), Izraelis, Jordanija, Jungtinė Karalystė (įskaitant Normandijos salas), Kazachstanas, Kipras, Kosovas, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Makedonija, Malta,

Marokas, Moldavija, Monakas, Nyderlandai, Norvegija, Palestina, Portugalija (įskaitant Azorų ir Madeiros salas), Prancūzija, Rumunija, Rusija, San Marinas, Serbija ir Juodkalnija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Tunisas, Turkija, Ukraina, Vengrija, Vokietija.

Paslauga neteikiama šalyse, kuriose vyksta karas.

 

PASLAUGOS GALIOJIMO PRADŽIA IR TRUKMĖ

24 mėn. nuo automobilio pirmosios registracijos dienos, 00:00 val.

 

PASLAUGOS SĄLYGOS IR NUOSTATAI

(TOLIAU TEKSTE „PASLAUGA“)

APIBRĖŽIMAI

Paslauga

Tai naujiems Abarth automobiliams taikoma Techninė Pagalba toliau nurodytomis sąlygomis teikiamos paslaugos.

Automobilis

Paslauga galioja Jūsų automobiliui. Paslaugos teikimas nenutrūksta net ir pasikeitus automobilio savininkui.

Techninė Pagalba Abarth automobiliams

Klientų aptarnavimo centras dirba 365 dienas per metus, visą parą, atsiliepia į Klientų skambučius suteikdami nurodytas paslaugas Abarth sąskaita.

Įvykis

Gedimas arba Kitos sprendžiamos problemos, dėl kurios Paslaugos gavėjas gali gauti Techninę Pagalbą kelyje.

Klientas / paslaugos gavėjas

Automobilio, susijusio su Įvykiu, vairuotojas (naudotojas) arba, jei nurodyta, bet koks kitas Automobiliu važiuojantis asmuo.

Gedimas

Bet koks reikšmingas Įvykis ar atsitikimas, dėl kurio Automobilis sustoja ar jį reikia sustabdyti (užsidega raudona įspėjamoji lemputė prietaisų skydelyje), ar neįmanoma iš naujo užvesti, ar jis tampa netinkamu naudoti kelių eismo sąlygomis. Bet koks Automobilio gedimas, draudžiantis jį naudoti kelyje pagal kelių eismo taisykles.

Avarija

Nepageidaujamas Įvykis, kurį sukėlė klaida, neatsargumas, taisyklių nesilaikymas ar netikėtas įvykis, susijęs su kelių eismu ir sugadinęs automobilį taip, kad jo daugiau neįmanoma naudoti įprastomis sąlygomis, kaip patvirtinta Abarth autorizuoto serviso.

 

Kitos sprendžiamos problemos

Aplinkybės iškilusios Automobilio garantinio laikotarpio metu, kurių Klientas negali pašalinti ir kurios sustabdo Automobilio mobilumą:

 • išsikrovęs 12V akumuliatorius (ne dėl techninės problemos), nuleista ar pradurta padanga (-os) – išvardintiems Įvykiams teikiamos tik šios paslaugos:
 • Techninė Pagalba kelyje su Mobiliosiomis dirbtuvėmis ir (ar) Automobilio transportavimas iki artimiausio Abarth autorizuoto serviso.
 • Visiškai išsikrovęs Elektromobilio aukštos įtampos akumuliatorius:
 • Jei visiškai išsikrovęs aukštos įtampos akumuliatorius, kai įmanoma, tam tikruose regionuose, Techninę Pagalbą kelyje suteikiama Mobiliosiomis dirbtuvėmis ir, priklausomai nuo Automobilio priverstinio sustojimo vietos, tik akumuliatoriaus įkrovimas vietoje, trunkantis iki 30 (trisdešimties) minučių, kad Klientas galėtų tęsti savo kelionę iki artimiausios įkrovimo vietos.
 • Kai tokios paslaugos negali suteikti Mobiliosios dirbtuvės, Klientui užtikrinama Transportavimo paslauga iki artimiausios viešojo įkrovimo stotelės, jei tokia yra 50 km spinduliu.
 • Klientas gali prašyti transportuoti jo Automobilį iki namų, jeigu ten įrengta įkrovimo stotelė iki 50 km atstumu nuo priverstinio sustojimo vietos.
 • Jeigu 50 km spinduliu nuo priverstinai sustojusio Automobilio įkrovimo stotelės nėra, jis transportuojamas į artimiausią iš šių vietų: į automobilį pardavusią atstovybę (jei ten įrengta įkrovimo stotelė) arba į Techninės Pagalbos kelyje bazę (jei ten įrengta įkrovimo stotelė).
 • Už įkrovimą viešojo įkrovimo stotelėse apmoka Klientas. Ši paslauga gali būti suteikta iki 3 (trijų) kartų per metus.

 

Naudojimosi paslauga sąlygos

Klientas gali naudotis šia Paslauga tik jos galiojimo laikotarpiu įvykus Įvykiui, jei Automobiliui buvo reguliariai atliekamos atitinkamos procedūros pagal techninės priežiūros grafiką, nurodytos vartotojo instrukcijoje.

 

PASLAUGŲ APRAŠYMAS

 

MOBILIOSIOS DIRBTUVĖS

Jeigu Automobilis negali tęsti kelionės dėl Gedimo, Avarijos ar Kitų sprendžiamų problemų, Klientas privalo kreiptis į Abarth Techninės Pagalbos tarnybą, kuri išsiunčia operatorių (jei įmanoma) į Automobilio sustojimo vietą suteikti pagalbą.

Jei Automobilio, jo sustojimo vietoje, suremontuoti neįmanoma, operatorius transportuoja Automobilį į artimiausią Abarth autorizuotą servisą.

Klientas turi susimokėti už degalus reikalingus užvesti varikliui, bet kokias remontui reikalingas atsargines dalis ir kitus darbus, kurie neįtraukti į Automobilio garantiją.

Elektromobiliams: visiškai išsikrovus aukštos įtampos akumuliatoriui, atliekama „Kitos sprendžiamos problemos“ nurodytos procedūros.

 

AUTOMOBILIO TRANSPORTAVIMAS

Jeigu dėl Gedimo, Avarijos ar Kitų sprendžiamų problemų Automobilis yra sugadintas ir negali važiuoti sava eiga, Klientui, mūsų sąskaita, suteikiamas Automobilio transportavimas, kuris Automobilį nugabena į Kliento pasirinktą Abarth atstovybę (jei yra keletas Abarth atstovybių iki 30 km atstumu) arba į artimiausią Abarth autorizuotą servisą.

Elektromobiliams: Automobilis transportuojamas į Kliento pasirinktą Abarth atstovybę (jei yra keletas Abarth atstovybių iki 50 km atstumu) arba į artimiausią Abarth autorizuotą servisą.

Automobilis transportuojamas į kitą operatoriaus pasirinktą vietą, jei artimiausias Abarth autorizuotas servisas nedirba. Bet kokiu atveju Klientas turi teisę reikalauti, kad Automobilis būtų transportuojamas į artimiausią Abarth autorizuotą servisą.

Elektromobiliams: visiškai išsikrovus aukštos įtampos akumuliatoriui, atliekama „Kitos sprendžiamos problemos“ nurodytos procedūros.

Jeigu Automobilį transportuoja įmonė, kuriai suteikta teisė teikti Paslaugą išskirtinėmis teisėmis, Klientas, reikalaujant automobilį transportavusio operatoriaus, už paslaugas turi sumokėti, o po to prašyti šias išlaidas kompensuoti.

 

PAKAITINIS AUTOMOBILIS

Jeigu Automobilio remontui po Gedimo reikia daugiau nei 2 valandų (pagal gamintojo darbų trukmės sąrašą, patvirtinta Abarth autorizuoto serviso), Abarth autorizuotas servisas suteikia nemokamai pakaitinį automobilį iki 4-ių darbo dienų (neskaitant nedarbo dienų).

Jeigu nėra galimybės suteikti pakaitinio automobilio, Abarth autorizuotas servisas automobilį išnuomoja. Išnuomotas automobilis Klientui suteikiamas ne ilgesniam kaip 4-ių darbo dienų (neskaitant nedarbo dienų) laikotarpiui.

Jeigu Automobilis pateko į Avariją, remontą atliekantis Abarth autorizuotas servisas, suteikia nemokamai pakaitinį automobilį iki 4-ių darbo dienų (neskaitant nedarbo dienų), tik jei Automobilis sugadintas taip, kad negali važiuoti sava eiga arba yra nesaugus keleiviams. Ši paslauga suteikiama tik tuo atveju, jei Automobilis buvo atgabentas Abarth Techninės Pagalbos tarnybos.

Jei naudojamas išnuomotas automobilis, Klientas turi laikytis nuomos įmonės sąlygų ir nuostatų.

Jeigu automobiliu vežiojami vaikai, reikalaujant Klientui ar jei numatyta įstatymais, kartu su siūlomu automobiliu Abarth autorizuotas servisas turi pasiūlyti ir suteikti vaikiškas automobilines kėdutes.

Jei vairuotojas yra jauno amžiaus, ar yra papildomas vairuotojas, paslauga turi būti suteikta be jokio papildomo mokesčio. Klientui pageidaujant Automobilio remonto dėl gedimo metu atlikti ir kitas pagal techninės priežiūros grafiką numatytas ir (ar) reguliarias procedūras, jis apmoka automobilio nuomos išlaidas, kurios pailgina remonto laikotarpį.

 

Arba ši paslauga suteikiama kaip „GRĮŽIMAS NAMO ARBA KELIONĖS TĘSIMAS“ alternatyva.

 

VAIRUOTOJAMS TURINTIEMS NEGALĘ

Jeigu Klientas yra neįgalus ir Automobilis jam specialiai pritaikytas, atitinkamą pakaitinį automobilį jis gali naudoti iki dešimties dienų. Jeigu siūlomas pakaitinis automobilis neatitinka neįgaliojo poreikių, jam iki dešimties dienų laikotarpiui suteikiamas vairuotojas.

 

KELIONĖS IŠLAIDOS

Paslauga neteikiama tuo atveju, jei Automobilis negali važiuoti dėl jam atliekamų planinių techninės priežiūros procedūrų, kurių reikalauja Abarth, priedų montavimo ar remonto, kuris vykdomas pagal gamintojo paskelbtas automobilių atšaukimo kampanijas. Įvykus Avarijai ar Gedimui, Klientas ir keleiviai, gavę Abarth Techninės Pagalbos tarnybos leidimą, gali pasinaudoti taksi (ar kitokios transporto priemonės) paslaugomis, išlaidos kurios neviršija € 120 vienam Įvykiui, nepriklausomai nuo asmenų skaičiaus. Šios išlaidos vėliau kompensuojamos.  Kompensacijai gauti Klientas privalo atsiųsti:

 1. a) originalius kvitus su nurodyta data už taksi (ar kitokios transporto priemonės) paslaugą;
 2. b) Abarth autorizuoto serviso išduotą Automobilio priėmimo dokumentą su nurodyta priėmimo data ir remonto sąskaitos kopiją.

Nurodytos išlaidos kompensuojamos tik pateikus pirmiau išvardintus dokumentus kaip nurodyta pastraipoje „KLIENTO PATIRTŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS“, arba į arčiausiai Kliento gyvenamosios vietos esančią Abarth atstovybę, arba Abarth atstovybę iš kurios Automobilis įsigytas.

Norint gauti kompensaciją, kvito už taksi (ar kitokios transporto priemonės) paslaugas data turi būti laikotarpyje tarp datų ant Abarth autorizuoto serviso išduoto Automobilio priėmimo dokumento ir Automobilio remonto sąskaitos.

 

GRĮŽIMAS NAMO ARBA KELIONĖS TĘSIMAS

Jeigu dėl Gedimo ar Avarijos Automobilis priverstinai sustoja toliau nei 100 km atstumu nuo Kliento gyvenamosios vietos ir jo negalima suremontuoti per Įvykio atsitikimo dieną, Abarth Techninės Pagalbos tarnyba organizuoja ir apmoka visas išlaidas už Kliento ir keleivių grįžimą namo arba kelionės tęsimą traukiniu (pirmąja klase) ar autobusu (komforto klase), o jei atstumas iki namų viršija 500 km – lėktuvu (ekonomine klase).

 

Arba paslauga suteikiama kaip „PAKAITINIS AUTOMOBILIS“ alternatyva.

 

APGYVENDINIMAS VIEŠBUTYJE

Jeigu dėl Gedimo ar Avarijos Automobilis priverstinai sustoja toliau nei 100 km atstumu nuo Kliento gyvenamosios vietos ir jo negalima suremontuoti per Įvykio atsitikimo dieną, Klientui ir keleiviams organizuojamas apgyvendinimas vietiniame trijų ar keturių žvaigždučių viešbutyje.

Abarth Techninės Pagalbos tarnyba kompensuoja iki 4 nakvynių ir iki € 800 išlaidų asmeniui už Automobilio registracijos dokumentuose nurodyto leistino keleivių skaičiaus apgyvendinimą ir pusryčius.

Elektromobiliams: Abarth Techninės Pagalbos tarnyba kompensuoja iki 4 nakvynių ir iki € 1000 išlaidas už kiekvieno asmens apgyvendinimą ir pusryčius.

 

SUREMONTUOTO AUTOMOBILIO GRĄŽINIMAS

Jeigu dėl Gedimo ar Avarijos Automobilis priverstinai sustoja toliau nei 100 km atstumu nuo Kliento gyvenamosios vietos ir jo negalima suremontuoti per Įvykio atsitikimo dieną, Klientui suteikiamas traukinio bilietas į vieną pusę (pirmąja klase) ar autobuso bilietas į vieną puse (komforto klase), o jei atstumas iki namų viršija 500 km – lėktuvo bilietas į vieną pusę (ekonomine klase), kad jis Automobilį galėtų pasiimti iš karto po remonto.

Arba ši paslauga suteikiama kaip „GRĮŽIMAS NAMO ARBA KELIONĖS TĘSIMAS“ alternatyva.

Elektromobiliams: Klientas gali prašyti atgabenti Automobilį į jo gyvenamąją vietą kaip alternatyva.

 

NESUREMONTUOTO AUTOMOBILIO GRĄŽINIMAS

Jeigu po Gedimo Automobilis nevažiuoja ir jam suremontuoti reikia daugiau nei penkių dienų (ką patvirtina Abarth autorizuotas servisas), Abarth Techninės Pagalbos tarnyba padengia visas nesuremontuoto Automobilio transportavimo išlaidas iki Kliento gyvenamosios vietos ar arčiausiai jos esantį Abarth autorizuotą servisą, arba iki automobilį pardavusios Abarth atstovybės. Automobilio transportavimo išlaidos neturi viršyti likutinės Automobilio vertės.

 

INFORMACINĖS PASLAUGOS

Paprašę, visi Klientai, gali gauti informaciją apie Abarth autorizuotų servisų darbo laiką. Ši paslauga teikiama 365 dienas per metus, visą parą.

 

KLIENTO PATIRTŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

Norėdamas gauti patirtų išlaidų kompensaciją, Klientas privalo atsiųsti originalius kvitus, čekius (ne jų kopijas) ar lygiaverčius dokumentus su trumpu Įvykio aprašymu, nurodydamas, ar šioms išlaidoms buvo gautas leidimas, ir pateikdamas Abarth Techninės Pagalbos tarnybos suteiktą Įvykio identifikacinį numerį, Automobilio duomenis ir asmens, kuriam turi būti išmokėta kompensacijos suma, duomenis su jo banko sąskaitos informacija, kad pinigai būtų greičiau pervesti. Visą šią informaciją reikia atsiųsti adresu, kurį nurodo Abarth Techninės Pagalbos tarnyba.

 

PASLAUGOS IŠIMTYS

Papildomai taikomos šios išimtys, neatsižvelgiant į kiekvienos konkrečios paslaugos sąlygas ir išimtis:

 1. Paslauga neteikiama šiais atvejais: automobilių lenktynės, autoralis, greičio ar patvarumo bandymai, bandymai kelyje, karas, riaušės, sukilimas, masinės politinės demonstracijos, pagrobimas, streikas, naudojimas kariniams tikslams ar teroro aktams, sugadinimas dėl žemės drebėjimo, ekstremalių oro sąlygų, branduolinės transformacijos reiškinio ar spinduliuotės, sukeltos atominių dalelių dirbtinės akceleracijos, tyčinis sugadinimas, vandalizmas ar dalyvavimas nusikalstamoje veikoje, bet koks sugadinimas dėl priekabos, krovinio ar kitų šaltinių poveikio.
 2. Paslaugos teikėjai neatsako už žalą, kurią sukėlė valdžios institucijų įsikišimas Paslaugos teikimo šalyje ar tiesiogiai susijusi kita atsitiktinė ir netikėta aplinkybė.
 3. Greitosios pagalbos automobiliams, viešojo transporto įmonių naudojamiems automobiliams, oficialių institucijų (policijos, muitinės, gaisrinės ir pan. specifines valstybės paslaugas teikiančių tarnybų) įsigytiems automobiliams teikiamos tik Mobiliosios dirbtuvės ir Automobilio transportavimo paslaugos.

Elektromobiliams: jei visiškai išsikrovęs aukštos įtampos akumuliatorius, atliekama „Kitos sprendžiamos problemos“ nurodytos procedūros.

 1. Klientui, kuris nusprendžia nesinaudoti viena ar daugiau paslaugų, nepriklauso nei kompensacija, nei jokia kita pasirenkama paslauga kaip kompensacija.
 2. Su Įvykiu nesusijusios išlaidos (maistas, apgyvendinimas, taksi paslaugos, degalai ir pan.) nekompensuojamos.
 3. Techninio aptarnavimo procedūros į Paslaugą neįtrauktos.
 4. Paslauga neteikiama automobiliams, kurie yra nesaugūs ar neprižiūrimi pagal gamintojo instrukcijas.
 5. Be gamintojo garantijos parduoti automobiliai.

Jūsų nauja transporto priemonė yra čia!

Autobrava Motors - oficialus itališkų automobilių ir motociklų atstovas Lietuvoje. Naujų ir mažai naudotų automobilių, motociklų ir komercinio transporto priemonių pardavimas, originalių atsarginių dalių pardavimas, kėbulų remontas ir einamasis techninis aptarnavimas.